Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Social Science

Studieprogrammet följer kursplanen för det svenska samhällsvetenskapsprogrammet i lätt modifierad version och med engelska som undervisningsspråk.

 

Engelskspråkiga samhällsvetenskapsprogrammet (EN) listas som separat alternativ på gymnasieantagningen.

Du måste ha betyg i svenska från årskurs 9 för att vara behörig till utbildningen.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023–2024 Social Science Programme Social Science (pdf)

Uppdaterad