Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Social Science

Studieprogrammet följer kursplanen för det svenska samhällsvetenskapsprogrammet i lätt modifierad version och med engelska som undervisningsspråk.

 

Engelskspråkiga samhällsvetenskapsprogrammet (EN) listas som separat alternativ på gymnasieantagningen.

Du måste ha betyg i svenska från årskurs 9 för att vara behörig till utbildningen.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025 Social Science Programme Social Science (pdf)

Uppdaterad