Skolans fasad

Kungsholmens gymnasium och Stockholms musikgymnasium

Bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld.

Välkommen på vår informationskväll där du får träffa elever och personal som kan svara på dina frågor om skolan.

Vi är en skola präglad av mångfald och tolerans. Vi utvecklar dina kunskaper och främjar din beredskap att möta framtida utmaningar. Du ska kunna ta ansvar för och påverka samhällsutvecklingen.

Fakta

Att gå på skolan

Stockholms musikgymnasium erbjuder sång- och musikutbildning i kombination med ett specialutformat naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogram.

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är din viktigaste resurs tillsammans med dina lärare.

Väljer du humanistiska programmet på Kungsholmens gymnasium lär du dig språk på ett djupare och bredare sätt än på övriga program.

Det bästa med KG är att det finns aktiviteter för alla intressen och bra sammanhållning i klassen.

Elev i årskurs 3

Bilder

Lektion i skolans gymnastiksal.
I skolbiblioteket får du ro att fördjupa dig i skolarbetet.
Skolgård med konstgräsplan.
Teoriundervisning i en laborationssal.