Kungsholmens gymnasium

Kungsholmens gymnasium och Stockholms musikgymnasium

Kungsholmens gymnasium präglas av mångfald och tolerans. Här utvecklar du din kunskap och beredskap att möta framtida utmaningar så att du kan ta ansvar för och påverka samhällsutvecklingen. Bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld.

Vårt introduktionsprogram

Trappor i en stor byggnad.

Vi är en skola präglad av mångfald och tolerans. Vi utvecklar dina kunskaper och främjar din beredskap att möta framtida utmaningar. Du ska kunna ta ansvar för och påverka samhällsutvecklingen.

Fakta

Att gå på skolan

Stockholms musikgymnasium erbjuder sång- och musikutbildning i kombination med ett specialutformat naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogram.

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är din viktigaste resurs tillsammans med dina lärare.

Väljer du humanistiska programmet på Kungsholmens gymnasium lär du dig språk på ett djupare och bredare sätt än på övriga program.

Det bästa med KG är att det finns aktiviteter för alla intressen och bra sammanhållning i klassen.

Elev i årskurs 3

Bilder

Klassrum
Vi har 100% behöriga lärare.
Elever med hörlurar i ett skolbibliotek
Högst upp i huset finner du studiero.
Vår skolgård är lämplig för olika aktiviteter.
Matsal
Lunch with a view.