Humanistiska programmet

Väljer du humanistiska programmet på Kungsholmens gymnasium lär du dig språk på ett djupare och bredare sätt än på övriga program.

 

Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift. Du övar din förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen.

Genom att studera människan utifrån språkliga och kulturella perspektiv får du redskap att kunna tolka och förstå dig själv och en komplex omvärld.

Inriktning språk

Att kunna bearbeta och analysera information är en nyckelkompetens i dagens samhälle. Studier i språk utvecklar också din förmåga till logiskt och strukturerat tänkande.

Språkutbyten

Att lära sig ett språk innebär också att komma närmare ett annat lands kultur och traditioner. Vi har kontakter med bland annat Tyskland och Frankrike där vi erbjuder språkutbyten och studieresor.

Historia 3

Du får läsa en fördjupningskurs som möjliggör tematiska studier inom historia, idéhistoria och kulturhistoria. Kursen ger dig också goda möjligheter för kreativa arbetsformer. Tillsammans med kursen Latin 2 görs tematiska studier av europeisk historia med utgångspunkt i antik romersk kultur. Vi erbjuder en oförglömlig studieresa till Rom. Under resan kopplas vetenskap i teorin och praktiken samman i ett gymnasiearbete.  

Tillvalskurser

För en bredare behörighet kan du välja att läsa

  • Matematik 2b
  • Matematik 3b
  • Naturkunskap 2

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • engelska 7
  • latin - språk och kultur 2
  • historia 3

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, Humanistiska programmet (pdf)

Uppdaterad