Antagning till inriktningar med körsång

Stockholms musikgymnasium erbjuder sång- och musikutbildning i kombination med ett specialutformat naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogram. För att bli antagen till ett program med inriktning körsång genomför du färdighetsprov i sång och musikteori.

För sökande från Adolf Fredriks Musikklasser, vårterminen 2024 

Skriftligt prov

Tisdag 6 februari är det skriftligt prov (musikteori) för sökande från Adolf Fredriks Musikklasser Norrmalm och Farsta. Provet tar cirka 45 minuter.  

 • Kl.15.30 i Aulan: sökande ur klasserna 9AB 
 • Kl.15.30 i 6406: sökande ur klasserna 9CD 
 • Kl.16.30 i Aulan: sökande ur klasserna 9EF 
 • Kl.16.30 i 6406: sökande ur klasserna 9GH 

Tidsbokning för de individuella proven sker via Teams, och länken kommer att delas ut av både studievägledare och musiklärare.  

Sångprov

Sångproven börjar onsdagen den 7 februari.  

För övriga sökande från andra skolor

Kallelsen går till folkbokföringsadressen.  

Skriftligt prov

 • Tisdag 5 mars kl. 16.00 är det skriftligt prov (musikteori). Provet tar ca 45 minuter. 
 • Tider för de individuella proven delas ut vid det teoretiska provet
 • Sångproven börjar sedan dagen därpå, onsdag 6 mars.  

 Hjärtligt välkomna! 

Musikundervisningen

Du har tre till fyra lektioner i veckan körsång och musikteori. Varje klass är en kör som framträder flera gånger per termin. Repertoaren är blandad, både klassisk körsång och musik ur andra genrer.

Körklasserna på Stockholms musikgymnasium är tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser en viktig del av Stockholms musikliv. Körerna är ofta engagerade i större musikhändelser med konserter i bland annat konserthuset, Berwaldhallen och olika kyrkor. Den årliga luciakonserten hör till en av höjdpunkterna.

Färdighetsprov

Du blir automatiskt kallad till färdighetsprov efter att du lämnat in din ansökan till gymnasietagningen. Du får kallelsen via mejl och brev.

Provet tar max 60 minuter, inklusive information och genomgång. När du skrivit klart teoriprovet skriver du upp dig på en tid för sångprovet på listan som finns utanför rummet.

Musikteoriprov

Musikteoriprovet omfattar

 • taktarter
 • samtliga dur- och molltonarter (till och med sex förtecken)
 • intervaller (stora, små, rena, förminskade och överstigande)
 • tonnamn inklusive oktavbeteckning.

Sångprov

Sångprovet omfattar

 • Sångförmåga. Du sjunger en sång utan ackompanjemang, till exempel en folksång, visa, klassisk sång, ballad.
 • Melodiminne. Vi spelar korta melodier som du härmar.
 • Ackord. Vi spelar treklanger som du sjunger.
 • Rytmer. Du får läsa och knacka/klappa enkla rytmer.
 • Notläsningsförmåga. Du sjunger en stämma á vista, det vill säga direkt från notbladet, i en enkel körsättning. Vi ackompanjerar på piano med alla stämmor.

Beräkning av poäng

Du kan få totalt 20 poäng. Den poäng vi rapporterar till antagningsenheten multipliceras med 17. Summan läggs ihop med din betygspoäng. Du kan som mest få 680 poäng vid antagningen, 340 från dina betyg och 340 för färdighetsproven.

Störst vikt lägger vi vid sångprovets olika delar. Teoriprovet väger mindre. Du kan få max 2 poäng om du når över ett visst antal rätt. Det betyder att om du lyckats uppnå 20 poäng på endast sångprovet, kan du inte tillgodoräkna dig extra poäng från teoriprovet. Maxpoäng är fortfarande 20. Om du däremot har fått till exempel 17 på sångprovet kan du höja din maxpoäng med 1 eller 2 poäng om du lyckas bra på teoriprovet. Multiplicerat med 17 kan det alltså göra en betydande skillnad.

Du måste genomföra båda provdelarna för att du ska bli behörig sökande. 10 poäng är gränsen för godkänt prov.

Uppdaterad