Antagning till inriktningar med körsång

Stockholms musikgymnasium erbjuder sång- och musikutbildning i kombination med ett specialutformat naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogram. För att bli antagen till ett program med inriktning körsång genomför du färdighetsprov i sång och musikteori.

Musikundervisningen

Du har tre till fyra lektioner i veckan körsång och musikteori. Varje klass är en kör som framträder flera gånger per termin. Repertoaren är blandad, både klassisk körsång och musik ur andra genrer.

Körklasserna på Stockholms musikgymnasium är tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser en viktig del av Stockholms musikliv. Körerna är ofta engagerade i större musikhändelser med konserter i bland annat konserthuset, Berwaldhallen och olika kyrkor. Den årliga luciakonserten hör till en av höjdpunkterna.

Färdighetsprov

Du blir automatiskt kallad till färdighetsprov efter att du lämnat in din ansökan till gymnasietagningen. Du får kallelsen via mejl och brev.

Provet tar max 60 minuter, inklusive information och genomgång. När du skrivit klart teoriprovet skriver du upp dig på en tid för sångprovet på listan som finns utanför rummet.

Musikteoriprov

Musikteoriprovet omfattar

  • taktarter
  • samtliga dur- och molltonarter (till och med sex förtecken)
  • intervaller (stora, små, rena, förminskade och överstigande)
  • tonnamn inklusive oktavbeteckning.

Sångprov

Sångprovet omfattar

  • Sångförmåga. Du sjunger en sång utan ackompanjemang, till exempel en folksång, visa, klassisk sång, ballad.
  • Melodiminne. Vi spelar korta melodier som du härmar.
  • Ackord. Vi spelar treklanger som du sjunger.
  • Rytmer. Du får läsa och knacka/klappa enkla rytmer.
  • Notläsningsförmåga. Du sjunger en stämma á vista, det vill säga direkt från notbladet, i en enkel körsättning. Vi ackompanjerar på piano med alla stämmor.

Uppdaterad