Byta till Kungsholmens gymnasium

Du som vill börja på Kungsholmens gymnasium och Stockholms musikgymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill söka till årskurs 1

Om du vill börja hos oss i årskurs 1 söker du genom Gymnasieantagningen.

Reservantagning

Är du intresserad av en reservplats? Vi följer reservlistorna från Gymnasieantagningen fram till och med 31 augusti. Därefter kan du som gjort en intresseanmälan eventuellt få plats hos oss.

Skicka ett mejl till våra studie- och yrkesvägledare och uppge vilket program du söker samt dina kontaktuppgifter. Bifoga även

  • betygsdokument
  • studieplan
  • andra relevanta dokument för att göra en anmälan.

Du är välkommen att börja hos oss i årskurs 2 eller 3 förutsatt att

  • det finns lediga platser i någon av våra klasser
  • du tidigare har läst ungefär samma kurser som elever har läst tidigare år.

Urvalskriterier

Vi har två urvalskriterier:

  • hur väl ditt nuvarande kursupplägg matchar skolans
  • dina gymnasiebetyg du fått under årskurs ett.

Antagning av nya elever sker vid läsårsstart.

Skicka in din ansökan

Om du vill byta till årskurs 2 eller 3 skickar du in en ansökan.

Byta till årskurs 2 och 3

Uppdaterad