Det här är Kungsholmens gymnasium

Vi är en skola präglad av mångfald och tolerans. Vi utvecklar dina kunskaper och främjar din beredskap att möta framtida utmaningar. Du ska kunna ta ansvar för och påverka samhällsutvecklingen.

 

Kungsholmens gymnasium är en skola där olikheterna berikar och studiemotivationen förenar. I den dagliga verksamheten arbetar vi alla under samma tak.

Vi är organiserade i 

 • den svenska sektionen
 • körsektionen (Stockholms musikgymnasium)
 • den internationella sektionen.

Värdegrundsarbete

Värdegrundsgruppen jobbar med att förmedla allas lika värde och med att förebygga diskriminering. Vi arrangerar föreläsningar och klassrumsdiskussioner. Värdegrundsgruppen består av

 • elevrepresentanter
 • lärare från varje sektion
 • kuratorer
 • rektor
 • biträdande rektorerna.

Elevkåren

Kungsholmens gymnasiums elevkår finns till för alla elever på skolan.  Elevkåren har en stark ställning på skolan. Elevkåren samarbetar med skolledningen i utvecklingsfrågor, arbetar för elevdemokrati och stöttar elevföreningar och aktiviteter.

The Student Union, elevkårens webbplats

Elevdemokrati

Du har rätt att påverka det som händer i skolan. Elevskyddsombuden

 • representerar dig och övriga elever i arbetsmiljöfrågor
 • medverkar i skolans arbetsmiljöarbete
 • ingår i skolans samverkansgrupp (SVG) tillsammans med skolans ledningsgrupp och fackliga företrädare för skolans personal.

Du kan engagera dig på flera sätt bland annat i värdegrundsgruppen och med elevkåren.

Lokaler

Kungsholmens gymnasium har

 • aula
 • bildsal
 • café
 • gym
 • idrottssal
 • laborationssalar
 • skolbibliotek.

Skolbiblioteket ligger högst upp i huset med utsikt över staden.

Skolbiblioteket på Kungsholmens gymnasium

Skolmåltider

På Kungsholmens gymnasium lagas maten i skolköket.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande. De hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. 

Här finns

 • skolkurator
 • skolsköterska
 • speciallärare/specialpedagog
 • studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor kring val av program och studier är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare. 

Uppdaterad