Internationellt samarbete och utbyte

Världen utanför Sverige ska vara en naturlig del i din utbildning. Med skolans internationella samarbeten hoppas vi att du studerar och arbetar utanför Sverige tillsammans med människor från olika kulturell bakgrund.

Det globala perspektivet ska vara tydligt under din utbildning på Kungsholmens gymnasium.

Du kan

 • åka på studieresor knutna till viktiga ämnesområden i specialiseringskurser under årskurs 3
 • delta i samarbeten och utbyten med andra skolor
 • delta i samarbeten och utbyten med samarbetspartners.

Länder vi har utbyten och samarbete med är

 • Tyskland
 • Frankrike
 • Spanien
 • Österrike
 • Italien
 • Grekland
 • Tjeckien
 • Indien
 • Sydkorea
 • Rwanda
 • Uganda
 • Zambia.

Språkkunskaper

Väljer du att studera språk på Kungsholmens gymnasium finns här ett finns brett utbud av språkkurser från nybörjarnivå upp till steg 6. Du kan delta i en utbytesresa i språk om du väljer att läsa franska, spanska eller tyska. Utbytesresan sker i steg 4 och 5.

Ackrediterad skola inom Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyten inom utbildning.
Skolan är ackrediterad inom Erasmus+. Det innebär att vi arbetar långsiktigt med internationellt samarbete och utbyten.

Statens program för internationella samarbeten

Vi driver också internationella samarbeten genom ATLAS. ATLAS är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen.

Uppdaterad