Skolbiblioteket

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är din viktigaste resurs tillsammans med dina lärare.

Här kan du

  • läsa och studera i lugn och ro
  • låna böcker
  • få hjälp med informationssökning av skolbibliotekarien.

Skönlitteratur finns i "tysta rummet", en helt tyst avdelning där du kan finna studiero. Facklitteratur finns i "röda rummet". Där är det tillåtet med lågmälda samtal kring borden.

Saknar vi boken du behöver till ditt skolarbete kan du alltid föreslå att vi köper in den. Alternativt lånar vi den från ett annat bibliotek.

Skönlitteratur på flera språk

Förutom skönlitteratur i de moderna språk du kan studera, har vi också litteratur på

  • finska
  • arabiska
  • dari/persiska.

Informationssökning

Vi hjälper dig att hitta den information du söker. Förutom tryckt litteratur, tidningar och tidskrifter kan du söka i olika databaser. Här finns faktaböcker på både svenska och engelska.

Extra stöd i läsningen

Alla läromedel finns som ljudböcker. Har du lässvårigheter kan du också låna inläst skönlitteratur.

Skolbibliotekarien som resurs i ditt lärande

Skolbibliotekarien har ett pedagogiskt uppdrag.  En skolbibliotekarie håller lektioner om informationssökning och stöttar i läs- och språkkunnighet. Biblioteket är mer än bara en lokal med böcker - vi är en del av din skolgång.

Uppdaterad