Program på Kungsholmens gymnasium

Vi erbjuder högskoleförberedande utbildningar, några med internationell eller musikalisk prägel. Vi jobbar efter ledorden "bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld". Du ska få förutsättningar att påverka i frågor som du tycker är viktiga.

 

Undervisningen ger dig möjligheter att utvecklas genom många kontakter inom och utom skolan. Du rustas för fortsatta studier på universitet och högskolor både i Sverige och i övriga världen. Vi skapar de bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande.

 

Våra nationella program

Vårt introduktionsprogram

Specialiseringskurser

Kungsholmens gymnasium har ett urval av unika och lärorika specialiseringskurser. Kurserna erbjuder bland annat fältstudier, studieresor och ett stöd för ditt gymnasiearbete.

Uppdaterad