Ungdomar som samtalar i ett klassrum

Språkintroduktion

På språkintroduktionsprogrammet är fokus att stärka dina kunskaper i svenska, utvecklas inom andra skolämnen och förbereda dig inför framtidens utmaningar.

Tillsammans med dig tar vi fram en individuellt anpassad studieplan. Du får ett eget schema som tar hänsyn till dina tidigare betyg. Du lånar en dator och får kunskap i hur du använder den.

Din utbildning pågår under cirka ett till tre år. Du läser alla de ämnen som du behöver för att kunna studera vidare på ett gymnasieprogram.

Språkintroduktion på Kungsholmens gymnasium


När du studerar hos oss går du på en skola som är präglad av mångfald och tolerans. Du kommer vara i en spännande internationell miljö där många elever pratar engelska i korridoren.

Du får också möjlighet att delta i ett rikt idrotts- och föreningsliv.

Ämnen och kurser du kan studera

Förutom språk har du även möjlighet att läsa grundskolekurser i

  • matematik
  • samhällsorienterande ämnen
  • naturorienterande ämnen
  • bild och idrott.

Nästa steg

När du uppnår gymnasiebehörighet kan du söka till ett gymnasieprogram på en av stadens gymnasieskolor. Du kan även välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet. För att göra kloka framtidsval får du stöd av vår studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad