Språkintroduktion

På språkintroduktion är fokus att stärka dina kunskaper i svenska. Utveckla dina kunskaper och förbered dig inför framtidens utmaningar.

När du väljer språkintroduktion på Kungsholmens gymnasium väljer du att studera på en skola som är präglad av mångfald och tolerans. Du väljer en skola med ett rikt idrotts- och föreningsliv, och med en spännande internationell miljö där många elever pratar engelska i korridoren.

Ett individuellt schema

Du får ett individuellt schema som tar hänsyn till dina tidigare betyg. Du lånar en dator och får kunskap i hur du använder den.

Din utbildning pågår under cirka ett till tre år. Du läser alla de ämnen som du behöver för att kunna studera vidare på ett nationellt program.

Förutom språk har du även möjlighet att läsa grundskolekurser i

  • matematik
  • samhällsorienterande ämnen
  • naturorienterande ämnen
  • bild och idrott.

Uppdaterad