Samhällsvetenskapsprogrammet körsångsprofil

Du får goda förkunskaper för vidare studier inom samhällsvetenskap eller humaniora och du utvecklas som körsångare.

 

Musikundervisningen upptar fyra till fem timmar per vecka. Till större delen består den av körsång. du läser även musikteori och musikhistoria. Varje klass är en kör som framträder på konserter flera gånger per termin.

Repertoaren är blandad – såväl klassisk som modern musik framförs. Du får

  • möta
  • uppleva
  • utföra
  • analysera verk från olika genrer och epoker i musikhistorien.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Ensemble med körsång
  • Körsång 2

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, Samhällsvetenskapsprogrammet körsångsprofil (pdf)

Ansökan med färdighetsprov

För att kunna söka till ett program med körinriktning gör du ett färdighetsprov. När du har gjort din ansökan via gymnasieantagningen får du en kallelse till färdighetsprov.

Uppdaterad