Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällskunskap

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av samhällsvetenskapliga ämnen.

 

  • Hur kan vi närma oss spåren av historiska samhällen?
  • Vilka bilder av människan har funnits och finns idag?
  • Hur ser vi samband mellan det historiska och det nutida?
  • Vad är människan, som försöker förstå sin värld, som försöker se sig själv och skapa en värld av mening?

Dessa frågor utgör en central del av samhällsvetenskapsprogrammet vid Kungsholmens gymnasium. Här möter du komplexiteten i världen. Genom att anta utmaningen kan vi bli seende, tänkande och få en fördjupad förmåga att analysera det samhälle vi lever i och den historia som fortfarande formar oss.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Engelska 7
  • Psykologi 2
  • Filosofi 2
  • Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, Samhällsvetenskapsprogrammet samhällsvetenskap (pdf)

Uppdaterad