Naturvetenskapsprogrammet inriktning Natural Science

Studieprogrammet följer kursplanen för det svenska naturvetenskapsprogrammet i lätt modifierad version och med engelska som undervisningsspråk.

 

Engelskspråkiga naturvetenskapsprogrammet (EN) listas som separat alternativ på gymnasieantagningen.

Du måste ha betyg i svenska från årskurs 9 för att vara behörig till utbildningen.

Programfördjupningskurser 200 poäng

English 7, 100 poäng
Natural Science Specialisation Course, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, Natural Science Programme Natural Science (pdf)

Uppdaterad