Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen.

 

Här utvecklar du din förmåga att förstå sammanhang och lösa naturvetenskapliga problemställningar. Du läser mer matematik än inom något annat program på gymnasiet.

Som avslutning på gymnasiestudierna läser du programfördjupningskursen naturvetenskaplig specialisering. Den innehåller samarbete över ämnesgränser och fördjupning av de naturvetenskapliga ämnena.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Engelska 7
  • Naturvetenskaplig specialisering

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, Naturvetenskapsprogrammet naturvetenskap (pdf)

Uppdaterad