Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Skolkurator

Charlotte Weintraub

Telefon
Telefon 076-123 80 38
E-post
E-post charlotte.weintraub@edu.stockholm.se

Skolkurator

Micaela Darliden

Skolkurator för internationella sektionen.
Telefon
Telefon 076-123 80 43
E-post
E-post michaela.darliden@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Siri Carell

Telefon
Telefon 076-123 80 40
E-post
E-post siri.carell@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Sophie Ringö

Telefon
Telefon 076-123 80 41
E-post
E-post sophie.ringo@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Anna Emtfors-Nilsson

Telefon
Telefon 076-12 38 014
E-post
E-post anna.emtfors-nilsson@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Maria Suchowiak

Telefon
Telefon 076-129 38 82
E-post
E-post maria.suchowiak@edu.stockholm.se

Uppdaterad